لیست فایل ها - صفحه 2

Ebook مربوط به مدل المان محدود در دینامیک سازه ها ( Finite Element Model )

دانلود فایل ایبوک مربوط به مدل المان محدود در دینامیک سازه ها، با عنوان Finite Element Model Updeting in Strctural Dynamics - M. I. Friswell & J. E. Mottershead، در 307 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی ..

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook اصول و مبانی مکانیک سیالات تراکم پذیر Fundamentals of Compressible Fluid Mechanics

دانلود فایل Ebook اصول و مبانی مکانیک سیالات تراکم پذیر، با عنوان Fundamentals of Compressible Fluid Mechanics - G. Bar-Mier, 2006، در 262 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی مهندسی به ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook اصول و مبانی دینامیک گازها، با عنوان Fundamentals of Gas Dynamics

دانلود فایل Ebook اصول و مبانی دینامیک گازها، با عنوان Fundamentals of Gas Dynamics - R. Zucker & O. Biblarz, 2nd Edition، در 500 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی مهندسی به ویژه ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy

دانلود فایل Ebook متالورژی جوشکاری، با عنوان Welding Metallurgy - Sindo Kou, 2nd Edition, WILEY، در 467 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی مهندسی به ویژه مهندسی مواد و متالورژی، مکانیک ..

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook اصول و مدل های فرآیندهای ترموشیمی (ترموشیمیایی)، با عنوان Thermochemical Processes

با عنوان Thermochemical Processes - Principles and Models - C.B. Alcock DSc, FRSC, 2001

قیمت : 58,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook هندبوک کیفیت و تصفیه آب، با عنوان Water Quality and Treatment - Raymond D. Letterm

دانلود فایل ایبوک هندبوک کیفیت و تصفیه آب، با عنوان Water Quality and Treatment - Raymond D. Letterman, 5th Edition, AWWA, McGRAW-HILL

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Handbook هندبوک انتخاب شیر (انتخاب ولو)، با عنوان Valve Selection Handbook - R. W. ZAPPE

دانلود فایل Handbook هندبوک انتخاب شیر (انتخاب ولو)، با عنوان Valve Selection Handbook - R. W. ZAPPE, 4th Edition

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل Ebook الگوهای لوله کشی (الگوهای پایپینگ)، با عنوان Piping Patterns - JGC Corporation

دانلود فایل Ebook الگوهای لوله کشی (الگوهای پایپینگ)، با عنوان Piping Patterns - JGC Corporation

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook راهنمای متریال پایپینگ، با عنوان Piping Materials Guide - Peter Smith, 2005

دانلود فایل Ebook راهنمای متریال پایپینگ، با عنوان Piping Materials Guide - Peter Smith, 2005

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل Handbook هندبوک تولید نفت و گاز

با عنوان Oil and Gas Production Handbook - Havard Devold, 2010 ABB

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل Ebook آنالیز مودال (تحلیل ارتعاشات آزاد)

با عنوان Modal Analysis - Jimin He & Zhi-Fang Fu, 2001

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)

دانلود فایل Ebook ماشینکاری فلزات (تئوری و کاربردها)، با عنوان Metal Machining - Theory and Applications - T. Childs, K. Maekawa, T. Obikawa, Y. Yamane, 2000، در 416 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی ...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)

دانلود فایل Ebook فوم فلزی (راهنمای طراحی)، با عنوان Metal Foams - A Design Guide - M.F. Ashby, A.G. Evans, N.A. Fleck, L.J. Gibson, J.W. Hutchinson and H.N.G. Wadley, 2000، در 263 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در ...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Ebook خستگی مکانیکی در فلزات

دانلود فایل Ebook خستگی مکانیکی در فلزات، با عنوان Metal Fatigue - Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions - Yukitaka Murakami، در 390 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی ...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Handbook هندبوک تهویه مطبوع و خنک سازی هوا

دانلود فایل Handbook هندبوک تهویه مطبوع و خنک سازی هوا، با عنوان Handbook of Air Conditioning and Refrigeration - Shan K. Wang, 2nd Edition, McGraw-Hill، در 1401 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صفحه1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی